Informacja o zmianie nazwy

Szanowni Państwo - Członkowie Zwyczajni Polskiego Związku Tańca

uprzejmie informuję, że w dniu 22 kwietnia 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych "Polski Związek Tańca Freestyle".
Na mocy uchwały zmianie uległy nazwa Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Sportowych, która obecnie brzmi "Polski Związek Tańca".

Zgodnie z uchwałą została również ustanowiona nowa siedziba Polskiego Związku Tańca.
Nowy adres:
Polski Związek Tańca
ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5
50-288 Wrocław.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował opisane wyżej zmiany.