KM IDO Hip Hop Karczew 2019 - zmiana decyzji Sędziego Głównego

Poniżej informacja od Sędziego Głównego KM IDO Hip Hop Karczew 2019.

-/

W związku z otrzymaniem wniosku o zmianę decyzji zarządzenia dogrywki podczas rozgrywania kategorii 16+ formacji Hip Hop w Karczewie, który to wniosek został sporządzony na podstawie Protestu wniesionego przez reprezentantów zespołu Rytm z Kościerzyny załączam decyzję Sędziego Głównego o odwołaniu dogrywki i zmianie klasyfikacji finałowej.

 

Proszę o zamieszczenie mojego listu na stronach organizacyjnych.

Jednocześnie informuję, że nie wyrażam zgody na jakąkolwiek ingerencję w treść listu, jego skracanie lub korygowanie.

 

Z Poważaniem, 

--
Piotr Patłaszyński

Sędzia Główny 

KM IDO Karczew`2019

 

/-
 

Załączniki:

Decyzja o cofnięciu dogrywki KM IDO Karczew 2019.pdf