!!! MŚ Disco Dance Orebro 2018 !!!

Informuję, że w podanej wcześniej korespondencji "2018 - Kalendarz IDO - II półrocze 2018 - internet.pdf" wkradł się błąd w deadline na MŚ Disco Dance Orebro 2018. Prawidłowa data zgłoszeń w Polsce była do 20.08.2018 r., a nie jak zostało zapisane w przesłanym dokumencie 20.09.2018 r.

Proszę o sprawdzenie zgłoszeń wszystkich zainteresowanych klubów na stronie:

https://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2018_1187.html

Proszę również zainteresowanych udziałem w/ w turnieju o przesłanie do mnie zgłoszenia do 11.09.2018 r. do godz. 20.00 z uwzględnieniem dokonanych zgłoszeń w prawidłowym terminie. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłosić tancerz- zostanie zamknięta bramka DIES IDO>

Uwaga: Zgodnie z postanowieniem SN IDO w Polsce  - termin zgłoszeń upływa na 21 dni przed deadline na arenie międzynarodowej.

Pozdrawiam.

Zbigniew St. Zasada
KTRP IDO