Seminarium dla kandydatów i szkolenie repertuarowe PZTan

Szanowni Państwo.

w załączeniu znajduje się szczegółowy plan szkoleń. 

Szkolenie repertuarowe instruktorsko- sędziowskie - 24.06.2019

Seminarium dla kandydatów na sędziów PZTan oraz na podniesienie kategorii sędziowskiej - 25.06.2019

 

REJESTRACJA rozpocznie się o godzinie 08:00
PRZERWA OBIADOWA - 1,5 h

Zgłoszenia należy kierować do Wiceprezesa PZTan Pana Kamila Boreckiego na adres email: kb@pztan.org

TERMIN ZGŁASZANIA I POTWIERDZENIA OBECNOŚCI - 18.06.2019

Opłaty:
- dla delegowanych przez członków zwyczajnych - 80 zł / osoba za szkolenie
- dla sędziów – 80 zł / osoba za szkolenie 
- dla osób spoza związku - opłata za szkolenie wynosi 240 zł

Wszystkie opłaty należy wpłacać wyłącznie na konto:

Polski Związek Tańca 
ul. Siemieńskiego 17/5
50-228 Wrocław

Bank PKO BP nr 66 1440 1156 0000 0000 1264 8208
z opisem za kogo i za co (np. Jan Kowalski, szkolenie Łódź, 24.06.2019 - sędzia / instruktor).


Miejsce

Fantasy Dance Academy 
Strzelców Kaniowskich 61/63; 
90-558 Łódź 

Załączniki:

Szkolenie repertuarowe PZTan - 24.06 2019.pdf

Seminarium dla kandydatów na sędziów - 25.06.2019.pdf