KM IDO PZTan Disco Dance Szczawno Zdrój 2023

Zapraszamy na Krajowe Mistrzostwa IDO PZTan Disco Dance, Disco Dance Freestyle, IDO Disco Slow, Disco Show Szczawno Zdrój 2023

 

Termin:

30.kwietnia – 01. maja 2023 r. (w przypadku dużej ilości zgłoszeń możliwe jest zakończenie w dniu 02.05.2023 r.).

 

Miejsce:

Hala Sportowa MOSiR,

ul. Słoneczna 1, 58-310 Szczawno – Zdrój.

 

Organizatorzy:

Klub Tańca Sportowego Sport-Dance,

MOSiR Szczawno-Zdrój.

 

Współorganizatorzy:

Polski Związek Tańca,

Artia Akademia Artystyczna,

JAST ATan.

 

Zgłoszenia i opłata:

  1. ZGŁOSZENIA

Obowiązkowe zgłoszenia ON-LINE poprzez stronę kluby.pztan.org (strona rejestracji otwarta będzie od dnia 22.03.2023 r.) i przesłanie skanu dokonanej opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2023 r. na adres: zbigniew.zasada@dance.pl jd@pztan.org Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wniesienia podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię wiekową.

UWAGA! Zgłoszenia od 06.04.2023 r. będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty startowej. Od 06.04.2023 organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia ze względów organizacyjnych.

  1. TERMINOWE DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ. Dokonanie opłaty startowej osobno za każdą konkurencję na konto organizatora w terminie do dnia 05.04.2023 r.

 

Zasady rozgrywania Mistrzostw:

Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO i PZTan zawartymi w niniejszym Regulaminie,

z przepisami IDO można zapoznać się na www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules.

 

 

Kontakt do organizatorów. Zakres informacji

Godziny udzielania informacji

nr telefonu

adres e-mail

Zapytania ogólne, sędziowie, przepisy

10.30 – 18.30

697 966 966

zbigniew.zasada@dance.pl

Faktury, przelewy, rozliczenia - startowe

tylko drogą e-mailową

---

---

zbigniew.zasada@dance.pl

 

Warunki uczestnictwa.

Wszystkie kluby i tancerze uczestniczący w KM IDO PZTan 2023 muszą spełnić warunki Postanowień SN IDO Polska.

Postanowienie 01/2023/02/08

Sekretariat Narodowy IDO Polska postanawia, że Krajowe Mistrzostwach IDO PZTan na 2023 r. i Mistrzostwa Polski IDO PFT na 2023 r. są jedynymi Mistrzostwami dające uprawnienia do reprezentowania IDO Polska w oficjalnych wydarzeniach IDO w roku 2023.

Postanowienie 02/2023/02/08

Sekretariat Narodowy IDO Polska postanawia, że kluby uczestniczące w KM IDO PZTan 2023 i MP IDO PFT 2023 w oficjalnych wydarzeniach muszą mieć opłacone składki klubowe na 2023 r. w organizacji, w której uczestniczą w danych KM IDO PZTan/MP IDO PFT na 2023 r.

Postanowienie 03/2023/02/08

Sekretariat Narodowy IDO Polska postanawia, że tancerze biorący udział w KM IDO PZTan 2023 i MP IDO PFT 2023 w oficjalnych wydarzeniach IDO muszą mieć opłacone składki uczestników ruchu w danej organizacji.

Postanowienie 04/2023/02/08

Sekretariat Narodowy IDO Polska postanawia, że tancerz w danej dyscyplinie, konkurencji i kategorii wiekowej rywalizuje o możliwość udziału w oficjalnych wydarzeniach IDO wyłącznie podczas jednych zawodów w danej dyscyplinie, konkurencji i kategorii wiekowej.

Przykład do Postanowienia 04/2023/02/08 – jeżeli tancerz tańczy modern solo junior 1 na KM IDO PZTan, to nie może już startować w modern solo junior 1 na MP IDO PFT. Może za to startować np. w duetach modern.

 

Więcej informacji w regulaminie.

Załączniki:

2023.05.01-04.30 - KM IDO PZTan DD, DDF, IDODS, DShow Szczawno-ZdrĂłj 2023 - Regulamin.pdf

plakat_KM_disco.pdf