Druki

Poniżej znaleźć można listę druków.

Druki w rozszerzeniu pdf - druki wzorcowe.

Druki w rozszerzeniu doc - druki do pobrania i wypełnienia na komputerze.
Wpierw trzeba otworzyć plik, następnie zapisać go na swoim komputerze i dopiero wypełniać. Najlepiej "wycinać" kropeczki (w Deklaracji przynależności i w części dotyczącej Klubu w Liście Zawodników Klubu) i na to miejsce wpisywać dane czcionką Times New Roman - wielkość 9.
Następnie należy wypełnione dokumenty wydrukować, podpisać (najlepiej na niebiesko) przez upoważnione w KRS/dokumentach rejestrowych osoby/osobę  i wysłać na adres:

Polski Związek Tańca
ul. Siemieńskiego 17/5
50 - 228 Wrocław

Uwaga: Od 2016 roku Oświadczenia na oficjalne wydarzenia IDO dokonujemy wyłącznie drogą internetową - zakładka Oświadczenia IDO na dole strony startowej. Złożenia oświadczeń dokonujemy maksimum 14 dni po zakończeniu KM IDO na dane oficjalne wydarzenie IDO. Wszelkie zapytanie proszę kierować drogą e-mailową na adres: zbigniew.zasada@dance.pl