Zarząd PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Zbigniew St. Zasada Prezes PZTan kontakt z IDO oraz ze wszystkimi organizacjami tanecznymi, przewodniczący i koordynator komisji do spraw sędziowskich i trenerskich, zatwierdzanie regulaminów turniejów, nadzór nad wszystkimi działaniami Zarządu. +48 697 966 966
Kamil Borecki Wiceprezes Zarządu PZTan, Członek Sekretariatu IDO, przygotowanie zebrań Zarządu PZTan i Walnych Zgromadzeń Członków PZTan, kontrola zadań członkowskich, prowadzenie ewidencji uchwał, kontakt mailowy z członkami PZTan, Facebook PZTan, rzecznik prasowy PZTan +48 660 691 520
Jolanta Dolińska Skarbnik PZTan, prowadzenie na bieżąco listy członków PZTan, ewidencja książeczek startowych i licencji, ewidencja składek członkowskich, dostarczanie dokumentów księgowych do księgowej PZTan, ewidencja i uaktualnianie listy sędziów oraz klubów / członków zwyczajnych i wspierających. +48 605 090 599
Małgorzata Nita Sekretarz Zarządu PZTan, członek Sekretariatu IDO, kontrola protokołów z zebrań Zarządu PZTan, opracowanie i uaktualnianie sukcesów członków PZTan wersja elektroniczna, zagadnienia związane z budowaniem historii PZTan i oprawa jubileuszy +48 504 086 026
Marek Czajkowski zadania powierzone przez Prezesa PZTan i Zarząd PZTan +48 607 925 074

Komisja Rewizyjna PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Paweł Piasecki Przewodniczący Komisji -
Izabela Adamiec Członek Komisji -
Dorota Puchowska Członek Komisji -

Komisja ds. Sędziów PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Bogusława Szczepanik - Zasada Przewodnicząca Komisji  695 433 333

Komisja ART PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Beata Tyborowska Przewodnicząca Komisji 501 269 261

Komisja Street PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Zbigniew Jr Zasada Przewodniczący Komisji 697 969 696
Małgorzata Wieczorek Członek Komisji - Hip Hop 602 138 102
Małgorzata Nita Członek Komisji - Disco Dance 504 086 026

Komisja Tańców Par PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Michalina Podolska-Borecka Przewodnicząca Komisji 888 509 939
Kamil Borecki Członek Komisji 660 691 520
Joanna Maciejczyk-Morańska Członek Komisji 602 687 868