Zarząd PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościKontakt
Zbigniew St. Zasada Prezes PZTan kontakt z IDO oraz ze wszystkimi organizacjami tanecznymi, przewodniczący i koordynator komisji do spraw sędziowskich i trenerskich, zatwierdzanie regulaminów turniejów, nadzór nad wszystkimi działaniami Zarządu.

+48 697 966 966

zz@pztan.org

Kamil Borecki Wiceprezes Zarządu PZTan, Członek Sekretariatu IDO, przygotowanie zebrań Zarządu PZTan i Walnych Zgromadzeń Członków PZTan, kontrola zadań członkowskich, prowadzenie ewidencji uchwał, kontakt mailowy z członkami PZTan, Facebook PZTan, rzecznik prasowy PZTan

+48 660 691 520

kb@pztan.org

Jolanta Dolińska Skarbnik PZTan, prowadzenie na bieżąco listy członków PZTan, ewidencja książeczek startowych i licencji, ewidencja składek członkowskich, dostarczanie dokumentów księgowych do księgowej PZTan, ewidencja i uaktualnianie listy sędziów oraz klubów / członków zwyczajnych i wspierających.

+48 605 090 599

jd@pztan.org

Małgorzata Nita Sekretarz Zarządu PZTan, członek Sekretariatu IDO, kontrola protokołów z zebrań Zarządu PZTan, opracowanie i uaktualnianie sukcesów członków PZTan wersja elektroniczna, zagadnienia związane z budowaniem historii PZTan i oprawa jubileuszy

+48 504 086 026

mn@pztan.org

Dariusz Intrys  Członek Zarządu PZTan. Zadania zlecone przez Prezesa Zarządu PZTan.

 +48 603 946 622

id@pztan.org 

Komisja Rewizyjna PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Paweł Piasecki Przewodniczący Komisji -
Izabela Adamiec Członek Komisji -
Dorota Puchowska Członek Komisji -

Komisja Dyscyplinarna PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościemail 
Marian Markiewicz Przewodniczący Komisji  
Katarzyna Cierlińska Sekretarz Komisji komisja.dyscyplinarna@pztan.org
Paweł Reifur Zastępca przewodniczącego Komisji  
Kamil Borecki Członek Komisji  

Komisja ds. Sędziów PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Bogusława Szczepanik - Zasada Przewodnicząca Komisji  695 433 333
Izabela Adamiec Członek Komisji  
Dorota Puchowska Członek Komisji  

Komisja ART PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Beata Tyborowska Przewodnicząca Komisji 501 269 261
Paulina Zasada Członek Komisji  
Anna Żurawska Członek Komisji  

Komisja Street PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Zbigniew Jr Zasada Przewodniczący Komisji 697 969 696
Małgorzata Nita Członek Komisji - Disco Dance 504 086 026

Komisja Tańców Par PZTan

OsobaZakres odpowiedzialnościTelefon
Michalina Podolska-Borecka Przewodnicząca Komisji 888 509 939
Kamil Borecki Członek Komisji 660 691 520
Joanna Maciejczyk-Morańska Członek Komisji 602 687 868