KM IDO PZTan Modern i Ballet Janów Podlaski 2023

Serdecznie zapraszamy na KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO PZTan Modern & Contemporary Ballet and Ballet Repertoire

ELIMINACJE NA MISTRZOSTWA EUROPY IDO2023 i MISTRZOSTWA ŚWIATA IDO 2023.

 

ORGANIZATOR:

Klub Tańca Sportowego Sport-Dance

Hotel Zamek Janów Podlaski****

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Polski Związek Tańca

ARTIA Akademia Artystyczna / Szkoła Tańca JAST

JAST ATan

 

TERMIN IMPREZY:

02.-03. kwietnia 2023 r. (w przypadku dużej ilości zgłoszeń zakończenie Mistrzostw będzie w dniu 04. kwietnia 2023 r.).

 

MIEJSCE:

Sala Centrum Kongresowego Hotelu Zamek**** Janów Podlaski

ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

 

ZGŁOSZENIA

Obowiązkowe zgłoszenia ON-LINE poprzez stronę kluby.pztan.org (strona rejestracji otwarta będzie od dnia 18.02.2023 r.) i przesłanie skanu dokonanej opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r. na adres: zbigniew.zasada@dance.pl i lz@pztan.org.

 

Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wniesienia podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię wiekową.

UWAGA! Zgłoszenia od 04.03.2023 r. będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty startowej. Od 04.03.2023 organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia ze względów organizacyjnych.

 

ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZTan i IDO zawartymi w Regulaminie.

Z przepisami IDO można zapoznać się na www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules.

 

Podczas imprezy zostanie także rozegrany turniej towarzyszący pn.

Otwarte Mistrzostw Wschodniej Polski w Tańcu Nowoczesnym Zamek****Janów Podlaski 2023

Wszystkie dyscypliny, kategorie (solo, duety, zespoły) i kategorie wiekowe zgodnie z przepisami PZTan.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Zakres informacji

Godziny udzielania informacji

nr telefonu

adres e-mail

Zapytania ogólne, sędziowie, przepisy

10.30 – 18.30

697 966 966

zbigniew.zasada@dance.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie

Informacje szczegółowe w dodatkowym dokumencie

08.30 – 15.30

833 790 852

mgajewska@zamekjanowpodlaski.pl

Faktury, rozliczenia - startowe

tylko drogą e-mailową

---

---

zbigniew.zasada@dance.pl

 

Załączniki:

2023.04.03.-02. - KM IDO PZTan M&C, B, B_R - Janów Podlaski 2023 - Regulamin.pdf