KM IDO PZTan - Show Dance, Jazz Dance, Productions, PAI, Acrobatic Dance, Belly Dance- Oriental Szczawno Zdrój 2023

Serdecznie zapraszamy na Krajowe Mistrzostwa IDO PZTan - Show Dance, Jazz Dance, Productions, PAI, Acrobatic Dance, Belly Dance_Oriental - Szczawno-Zdrój 2023

ELIMINACJE NA MISTRZOSTWA EUROPY IDO2023 i MISTRZOSTWA ŚWIATA IDO 2023.

 

ORGANIZATOR:

Klub Tańca Sportowego Sport-Dance,

MOSiR Szczawno-Zdrój.

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Polski Związek Tańca

ARTIA Akademia Artystyczna / Szkoła Tańca JAST

JAST ATan

 

TERMIN IMPREZY:

28.- 29. kwietnia 2023 r. (w przypadku dużej ilości zgłoszeń możliwe jest rozpoczęcie w dniu 27.04.2023 r.).

 

MIEJSCE:

Hala Sportowa MOSiR,

ul. Słoneczna 1, 58-310 Szczawno – Zdrój.

 

ZGŁOSZENIA

Obowiązkowe zgłoszenia ON-LINE poprzez stronę www.kluby.pztan.org (strona rejestracji otwarta od dnia 28.02.2023 r.) i przesłanie skanu dokonanej opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r. na adres

zbigniew.zasada@dance.pl i jd@pztan.org.

 

Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wniesienia podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię wiekową.

UWAGA! Zgłoszenia od 01.04.2023 r. będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty startowej. Od 01.04.2023 organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia ze względów organizacyjnych.

 

ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZTan i IDO zawartymi w Regulaminie.

Z przepisami IDO można zapoznać się na www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules.

 

 

Kontakt do organizatorów. Zakres informacji

Godziny udzielania informacji

nr telefonu

adres e-mail

Zapytania ogólne, sędziowie, przepisy

10.30 – 18.30

697 966 966

zbigniew.zasada@dance.pl

Faktury, przelewy, rozliczenia - startowe

tylko drogą e-mailową

---

---

zbigniew.zasada@dance.pl

 

Załączniki:

2023.04.29-28 - KM IDO PZTan SD, JD, P, PAI, AD, BD_O Szczawno-Zdrój - Regulamin.pdf

plakat_KM_jazz.pdf