Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PZTan - 04.09.2021

Zarząd Polskiego Związku Tańca ma zaszczyt zaprosić Państwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PZTan, które odbędzie się w dniu 04.09.2021.

Zebranie zostanie przeprowadzone online, przy użyciu aplikacji ZOOM. Dotyczyć będzie zatwierdzenia zmian statutowych.

 

Terminy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków PZTan:

I termin 04.09.2021 godzina 10:00

II termin 04.09.2021 godzina 10:30

 

Proszę o potwierdzenie mailowe udziału członków PZTan w zebraniu do dnia 01.09.2021 mailem zwrotnym na adres biuro@pztan.org  

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika do reprezentacji Klubu. Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie poniżej.

 

REJESTRACJA NA SPOTKANIE  https://zoom.us/meeting/register/tJcrf-ihqz4iHdCvetkKKLc_RQcGtZ4_zpfN

     

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU TAŃCA

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PZTan (NWZ PZTan) będzie odbywało się online poprzez platformę ZOOM.

2. Terminy NWZ PZTan i link do rejestracji znajdują się poniżej.

  • I termin 04.09.2021 godzina 10:00
  • II termin 04.09.2021 godzina 10:30

REJESTRACJA: https://zoom.us/meeting/register/tJcrf-ihqz4iHdCvetkKKLc_RQcGtZ4_zpfN         

3. Na każdego Członka PZTan przypada jeden dostęp do wideorozmowy.

4. Członek Zwyczajny PZTan wskazuje adres mailowy, do którego zostanie przypisany dostęp do platformy ZOOM.

5. Członek PZTan może udzielić pełnomocnictwa dowolnej pełnoletniej osobie, by reprezentował go na NWZ PZTan.

6. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na specjalnym druku przesłanym przez Zarząd PZTan.

7. Udzielający pełnomocnictwa musi odesłać skan dokumentu na adres biuro@pztan.org najpóźniej do 01.09.2021 do 23:59.

8. Wskazany przez Członka PZTan pełnomocnik musi mieć w pełnomocnictwie wyznaczony adres e-mail, na który zostanie przesłany dostęp do spotkania.

9. NWZ PZTan będzie miało swój “wirtualny pokój”, do którego zostaną wpuszczone tylko wcześniej zarejestrowane i uprawnione do tego osoby.

10. Rejestracji na NWZ PZTan można dokonać do 04.09.2021 do godziny 9:30.

11. NWZ PZTan będzie nagrywane. Każdy przedstawiciel biorący udział w NWZ PZTan wraz z pełnomocnictwem musi wyrazić zgodę na nagrywanie (wzór zgody na nagrywanie razem z dokumentem udzielającym pełnomocnictwo). Należy odesłać skan podpisanego dokumentu na adres biuro@pztan.org

12. Każdy uczestnik NWZ PZTan będzie zweryfikowany przez osobę prowadzącą zebranie, przed wpuszczeniem do “wirtualnego pokoju”.

13. Każdy Członek PZTan musi ustawić nazwę użytkownika taką, jak nazwa Klubu, który reprezentuje + imię i nazwisko przedstawiciela.

14. O opuszczeniu spotkania administrator będzie informowany komunikatem dźwiękowym.

15. Lista obecności Członków na NWZ PZTan weryfikowana na podstawie osób, które zalogują się na platformę ZOOM i będą w tzw. “poczekalni” oczekiwać na dopuszczenie do zebrania.

16. Każdy uczestnik NWZ PZTan musi spełnić następujące wymagania techniczne:

  • komputer/tablet/telefon z dostępem do internetu
  • działająca kamera
  • działający mikrofon 

17. Całe NWZ PZTan online będzie nagrywane.

18. Głosowanie będzie odbywało się głosowo

  • wszyscy uczestnicy będą wyciszeni przez cały czas trwania spotkania
  • prowadzący zebranie będzie kolejno wyczytywał Członków z listy, i dany uczestnik włącza mikrofon i odpowiada jaki jest jego głos.

19. Wszyscy uczestnicy przez cały czas trwania NWZ PZTan muszą mieć włączone kamery.

20. Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy,

Zarząd Polskiego Związku Tańca

www.pztan.org