Ważny komunikat Sekretariatu Narodowego IDO

Komunikat nr 2/2020/03/12 SN IDO w Polsce:

Polska Federacja Tańca wspólnie z Polskim Związkiem Tańca tworzący Sekretariat Narodowy IDO w Polsce podjęli następujące postanowienie dotyczące reprezentacji IDO Polska na imprezy międzynarodowe IDO w pierwszym półroczu 2020 roku.

  1. W przypadku sytuacji gdy impreza międzynarodowa IDO odbędzie się przed rozegraniem KM IDO akces udziału w imprezie prosimy kierować na adresy  
    p.patlaszynski@pft.org.pl oraz zbigniew.zasada@dance.pl do dnia:

a)    17.04.2020  - Moskwa

b)   17.04.2020 - Sarajewo

c)    07.05.2020 - Skopje

d)   20.04.2020 - Most

e)   15.05.2020 - Chomutov

f)     Potsdam – będzie wydany osobny komunikat do 21.03.2020

g)    20.06.2020 - Monterrey

W przypadku gdy akces udziału w imprezie IDO zgłosi więcej podmiotów niż EpN danych zawodów, zostaną przeprowadzone kwalifikacje na postawie przesłanych filmów, których weryfikację
dokona SN IDO w Polsce. W momencie zaistnienia powyższej sytuacji szczegóły techniczne
rozsyłane będą do zainteresowanych drogą mailową.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju i za granicą decyzje będą podejmowane na bieżąco, o których zostaną Państwo poinformowani w osobnych komunikatach. Komunikat dotyczący imprez międzynarodowych IDO na drugie półrocze 2020 zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Postanowienie podjęte jednomyślnie przez członków Sekretariatu Narodowego IDO Polska:
Piotr Patłaszyński – prezydent IDO Polska
Zbigniew St. Zasada – wiceprezydent IDO Polska
Sylwana Mazur
Małgorzata Nita
Kamil Borecki
Szymon Kowalewski
Michał Gawron – protokolant