Wyniki V Turniej Tańca MOVE Online

Poniżej link do wyników V Turnieju Tańca MOVE Online 2021

 

https://pztan.org/wyniki