Informacje dotyczące szkolenia sędziowskiego 2019

Ważne informacje dotyczące egzaminu dla sedziów PZTan:

  • do egzaminu przystąpić powinni wszyscy sędziowie oprócz sędziów IDO
  • wszyscy sędziowie piszą test z przepisów ogólnych – kompendium PZTan, przepisy IDO
  • sędziowie 1 kategorii są zobowiązani wybrać specjalizację i zdać z niej egzamin
  • sędziowie IDO nie piszą zarówno egzaminu ze specjalizacji ani ogólnego, natomiast płacą za egzamin
  • jeżeli sędziowie IDO chcą zrobić specjalizację inną niż IDO, którą posiadają, to mogą wybrać jaką i zdać test
  • sędziowie, którzy podnosili kategorię w czerwcu też zdają test ogólny ze względu na zmiany w przepisach od 2020 r
  • kandydaci na sędziów, którzy zdali egzamin w czerwcu również piszą test ogólny, a także wybierają specjalizację
  • kandydaci na sędziów, którzy nie zdawali egzaminu w czerwcu również wybierają specjalizację


 W załączeniu program szkolenia

 

Załączniki:

Ramowy program_szkolenie sędziowskie Kielce 2019.pdf